Wednesday, 21 September 2016

జరుగుబాటు

కోరగానే పూలు రాలి పడవు ఒళ్ళో
కర్మ అనే కొమ్మని కుదిపి రాల్చాలి..
చీకటికి బుజ్జగిస్తే వెలుగు వచ్చిపడదు
వెలుగుకై దీపం వెలిగించుకోక తప్పదు!