Thursday, 26 November 2015

అంతలా


మరీ అంతలా నిరీక్షింపజేయకు

కాలమిచ్చే తీర్పునే నిందించేలా

నువ్వు తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి

మౌనంగా నాశ్వాస ఆగిపోయేలా!

Friday, 6 November 2015

కల


క్షణ క్షణం నీమీదే నా ఆలోచనలన్నీ

ఒక్కక్షణమైనా నాతోడు నీవుండాలని

నీ ధ్యాసలోనే గడిచాయి కోట్లక్షణాలన్నీ

చూసా ఓక్షణం, కానీ తెలిసె అది కలని